Bestyrelsen

Formand.

Michelle Jørgensen, Kokborgvej 5, 7830 Vinderup

Telefon 26 23 67 76, Mail chellepuz89@hotmail.com

Opgaver.
At være formand / Facebook ansvarlig

Næstformand.

Lars Jensen, Skavevej 1, 7830 Vinderup

Telefon 40 36 70 93, Mail Jensenlars2009@hotmail.com

Opgaver.
Turarrangør

Kasserer.

Peder Nybo, Valmuevej 1, 7362 Hampen

Telefon 29 90 20 76, Mail pn@pedernybo.dk

Opgaver.
At passe på pengetanken, medlemskartotek

Sektretær.

Arne Præstegaard, Solvangs Allè 2 Ramsing, 7860 Spøtrup

Telefon 29 44 72 20, Mail arneramsing@gmail.com

Opgaver.
Referater

Medlem.

Lone Mathiesen , Harald Damtoftsvej 49, 7500 Holstebro

Telefon 32 23 05 48, Mail lonemathiesen@gmail.com

Opgaver. 
Redaktør af klubblad / Facebook ansvarlig

Medlem.

Hans Højgaard Hansen, Hammelvej 169 Houlbjerg, 8870 Langå

Telefon 30 36 52 50, Mail Hans.hoejgaard@gmail.com

Opgaver.
Ansvarlig for fiskevand

1. Suppleant.

Ellen V Jeppesen

Telefon ++ ++ ++ ++


2. Suppleant.

Kaj Andreasen

Telefon 40 89 50 72