Fiskevand

Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer
fisketure, familieture, udflugter og klubfester.

Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand til rådighed for medlemmerne.

Fiskevandet er fordelt over fem strækninger.

Klubben arbejder til stadighed for at finde nyt fiskevand, og forbedre forholdene ved det eksisterende.
I klubbladet ALL-ROUND NYT, som udkommer fire gange år ligt, holder klubben medlemmerne orienteret om nyheder og ændringer i forhold til fiskevandet.
Eventuelle uregelmæssigheder og forslag bedes rapporteret til den ansvarshavende i bestyrelsen.

Har du en ven der ikke er medlem af klubben, som gerne vil med ud og fiske kan der købes dagkort til klubbens vand. På www.danskfiskekort.dk Pris kr. 50,00.

REGLER FOR FISKERI

Fiskeri i foreningens fiskevande kræver gyldigt fiskekort, samt statsligt fisketegn i henhold til gældende lov.
Fredningstider, mindstemål og andre relevante retningslinjer angivet af fiskeministeriet, er også gældende her.
Foreningen bestræber sig på at hjælpe medlemmerne til rekreativt fiskeri, uden et stort regelsæt, og for meget besvær. Dette kræver imidlertid at den enkelte hjælper til, i form af fornuftig opførsel ved fiskevandet. 

Respekter anvisninger fra lodsejer og foreningen.

Ryd op efter dig

Bevæg dig forsigtigt i naturen. Gør mindst mulig skade

Opfør dig ansvarligt. Adgangen til vore fiskevande afhænger mere af lodsejerens velvilje, end af klubbens økonomiske formåen.

Rigtig god fornøjelse og

KNÆK OG BRÆK !

Link til

NØRRE Å

GUNDENÅ

KARUP Å

SKALS Å

JORDBRO Å

DOWNLOAD FISKEVAND