Karup Å

På dette forholdsvis korte stykke findes 3-4 markante sving.

Stykket er med 3-5 meter i bredden, og stor variation i bundforholdene, typisk for den øvre del af  Karup Å.

Her er mange standpladser og gemmesteder for fiskene, så en langsom og grundig affiskning kan anbefales.

Ørred af forskellige slags er den normale fangst her. De helt store havørreder, som Karup Å er kendt for, har dog svært ved at nå frem til dette sted, men der arbejdes på at forbedre forholdene.

En vild undsluppen dambrugsørred er en mulig sidegevinst.

Den helt sikre oplevelse er naturen, som altid er speciel langs denne å

Karup Å