Gudenå

Et meget smukt å stykke, beliggende langt fra trafikeret vej. Gudenåen har en spændende historie, og et kig på “nettet” vil gøre oplevelsen mere intens.

Åen er meget vandrig, med god strøm, flere huller, sving og strømlæ.

Bredden varierer fra 8-10 meter, og her er god plads. Kort sagt, alt hvad en lystfisker kan ønske sig.

Her er gode muligheder for fangst af mange forskellige arter som f.eks. søørred, helt, gedde, ål mv.. Vær opmærksom på fredningstider og mindstemål.

I perioder kan det være nødvendigt med skridtstøvler, for at nå frem til brinken.

Gudenå