Skals Å

Fra parkeringspladsen kan man se ud over den store brede ådal. Her er plads, “højt til loftet”, og et imponerende dyre og fugle liv.

Skals Å er altid god for en overraskelse.

Der fanges rigtig store havørreder, dog mest på de ydre stykker. Store gedder og ål byder sig til på de rette årstider.

Åen flyder stille gennem stykket med 3 pæne sving. Bredden varierer fra ca. 4 til 8 meter.

De render som fører ned til brinken kan let passeres ved hjælp af de udlagte jernbanesveller. På dele af stykket kan siv og blød bund, være en lille ekstra udfordring.

GPS Adresse: Løvelbrovej 11, 8830 Tjele. Parker ved markvejen ned til åen i krydset til Løvelbrovej 11. Følg markvejen ned til åen, eller gå ind på marken ud for Løvelbrovej 13. Forbi søen og ned langs skel til åen.

Skals Å