Genneralforsamling 2019

Så er det tid til klubbens årlige genneralforsamling

Vi starter med spisning kl. 18.30 (pris kr. 50,00)
selve genneralforsamlingen starter kl. 19.30

Bindende til melding til Benthe & Bent telefon 51926548

Mail.:  bpn18@mail.dk

SENEST 8. FEBRUAR

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2018
  3. Kasseren fremlægger regnskab
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:                                                                                                        Peder, Arne og Bent
  5. Fastsættelse af kontigent
  6. Rettidig indkomne forslag
  7. Valg af billagskontrolant samt suppleant
  8. Eventuelt (forslag kan ikke sættes til afstemning)
  9. Overrækkelse af pokaler, præmier & Jubilæumsgaver

vores sponsorer er velkomne til at vise deres produkter frem.